Contoh2

CONTOH TEKS PEMBAWA ACARA RESMI WORKSHOP

CONTOH TEKS PEMBAWA ACARA RESMI WORKSHOP
Yang terhormat Bapak,
Yang terhormat
Yang terhormat,
Yang terhormat

Ass. wr. wb.
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat, dan dapat menghadiri acara Workshop Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) STAIN Salatiga tahun 2011.

Shalawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad saw karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul Anbiya’penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin.
Selanjutnya atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin, yang dengan penuh semangat menghadiri workshop ini sekaligus berpastisipasi secara aktif dalam mendalami SOP yang berlaku di STAIN Salatiga ini.

Pada pagi yang berbahagia ini keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua Panitia
3. Sambutan Kepala UPT Perpustakaan STAIN salatiga
4. Sambutan Ketua STAIN Salatiga
5. Penutupan Acara Pembukaan Workshop SOP STAIN Salatiga

{PEMBUKAAN}
Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Basmalah bersama-sama. ‘BISMILLAHIRARAHMANIRRAHIM”. Semoga dengan bacaan Basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, Amiin.
Selanjutnya acara kedua yakni sambutan dari Ketua Panitia (yang seharusnya disampaikan oleh Ibu Dyah Rochati) namun berhubung Ibu Dyah sedang sakit, sambutan panitia diwakili oleh Bp….kepada Bapak Itmamuddin Sarjana Sosial kami persilahkan.

[SAMBUTAN]

Demikian sambutan dari perwakilan Ketua Panitia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Itmamuddin, SS. Selanjutnya acara ketiga sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan STAIN salatiga, Bapak Sudiyanto, SH. Yang kami hormati Bapak Sudiyanto, SH kami persilahkan.

[SAMBUTAN]

Hadirin sekalian demikianlah sambutan Kepala UPT Perpustakaan STAIN salatiga, Bapak Sudiyanto, SH. Sambutan berikutnya dari Ketua STAIN Salatiga, Bapak Imam Sutomo, M.Ag sekaligus dimohon untuk membuka acara Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Imam Sutomo, M.Ag dipersilahkan

[SAMBUTAN]

Terima kasih Bapak Imam Sutomo, M.Ag.

(Penutup)

Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok. Yakni Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN Salatiga yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara Moderator selaku pemandu workshop yang dalam hal ini akan dipegang oleh Bp. Wiji Suwarno, S.IPI, M.Hum.
Sekali lagi, kami mengucapkan selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Atas nama pembawa acara kami sampaikan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Dan marilah kita tutup Acara Pembukaan Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN salatiga ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama
Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr.wb.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Contoh Teks Pembawa Acara Resmi – Bagi Anda yang sedang membutuhkan contoh teks pembawa acara atau MC pada acara resmi (Workshop) berikut ini contonya.

Contoh Teks Pembawa Acara Resmi - EXNIM.COM

Yang saya hormati Bpk/Ibu/Sdr…..
Yang saya hormati ….
Yang saya hormati ….
Yang saya hormati ….

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat, dan dapat menghadiri acara Workshop Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) STAIN Malang tahun 2013.

Sholawat serta Salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul Anbiya’penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin, yang dengan penuh semangat  berkenan untuk menghadiri Workshop ini sekaligus berpastisipasi secara aktif dalam mendalami SOP yang berlaku di STAIN Malang ini.

Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini…

Pada pagi yang InsyaAllah penuh berkah ini, acara-acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua Panitia
3. Sambutan Kepala UPT Perpustakaan STAIN Malang
4. Sambutan Ketua STAIN Malang
5. Penutupan Acara Pembukaan Workshop SOP STAIN Malang

Pembukaan

Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Basmalah bersama-sama. ‘Bismillahirarahmanirrahim”. Semoga dengan bacaan Basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, Amin…

Selanjutnya, acara kedua yakni sambutan dari Ketua Panitia… Kepada Bapak Muhammad Ridwan, waktu dan tempat kami persilahkan.

Sambutan

Demikian sambutan dari perwakilan Ketua Panitia, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan. Selanjutnya acara ketiga, yaitu sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan STAIN Malang, Bapak Soebagyo, SE. Yang kami hormati Bapak Soebagyo, SE waktu dan tempat kami persilahkan.

Sambutan

Para hadirin sekalian… demikian sambutan Kepala UPT Perpustakaan STAIN Malang  Bapak Soebagyo, SE  Sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua STAIN Malang  Bapak Sanusi Ali, M.Ag sekaligus dimohon untuk membuka acara Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN Malang. Kepada yang terhormat Bapak Sanusi Ali, M.Ag kami persilahkan

Sambutan

Terima kasih kepada Bapak Sanusi Ali, M.Ag. atas sambutan yang telah diberikan.

Penutup

Para hadirin yang kami hormati, menginjak pada acara pokok. Yakni Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN Malang yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara Moderator selaku pemandu Workshop yang dalam hal ini akan dipegang oleh Bapak Nia’mudin Husein, S.IPI, M.Hum.

Kami ucapkan selamat mengikuti Workshop, semoga sukses. Terima kasih, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah kita tutup Acara Pembukaan Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) STAIN Malang ini dengan bacaan Hamdallah…

Wabillahi taufiq wal hidayah… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demikian contoh teks pembawa acara resmi Workshop yang mungkin sedang Anda butuhkan. Semoga berguna buat Anda.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Teks Pembawa acara (naskah MC)

 Berikut ini adalah contoh teks pembawa acara resmi atau contoh naskah mc formal berbahasa indonesia

PEMBUKAAN
Assalaamu’alaikum WR.WB

Kepada yang Kami hormati
Bp.Kepala Desa Selopa Bp. Sukro jono
Bp. Kepala Dukuh Nawung Bp. Sumad
Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Syukur kita keHadirat Alloh SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunian-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Majlis ini.

Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Rosululloh SWA ynag kita nantikan Syafa’atNya di Hari Kiamat.

PEMBACAAN AGENDA
Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan urutan acara pada acara pengajian ini:
Pertama PEMBUKAAN
Kedua pembacaan kalam Ilahi dan Sari Tilawah
Ketiga Sambutan-Sambutan
Keempat Istirahat
Selanjutnya yaitu pengajian
Dan yang terakhir Penutup

MEMBUKA ACARA
Hadhirin Hadhirot yang Kami hormati, mari acara pada malam ini kita buka dengan bacaan BASMALLAH/UMMUL KITAB AL-FATIKHAH

MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih]
Bapak Ibu Hadhirin yang Kami Hormati, acara selanjutnya yaitu Sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia, Kepada Bapak Sumad kami persilahkan.
Kami ucapkan terima kasih kepada beliau.

Bapak Ibu Hadhirin, demikianlah pengajian pada malam ini. Semoga kita dapat memperoleh hikamah dan dapat melaksanakan apa yang sudak diajarkan oleh Bapak Kyai.

PENUTUP
Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah kami disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. .

Marilah agar pada malam hari ini kita tutup dengan membaca TAHMID bersama-sama ….

Wassalaamu’Alaikum WR-WB

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Contoh Naskah/Teks Sambutan Sebagai Pembawa Acara (MC)

Contoh Surat »

Contoh teks pembawa acara – Menjadi pembawa acara atau MC sebenarnya bukanlah hal yang sulit, hanya saja bagi anda yang sebelumnya belum pernah mencobanya mungkin anda masih rada gugup dan kurang inspiratif dalam menyampaikan pesan kepada audience.

Buat anda yang sedang mencari referensi contoh naskah pembawa acara untuk kepeluan anda, dibawah ini merupakan contoh kerangka teks pembawa acara yang bisa anda jadikan bahan pembelajaran.
Sebelumnya saya sudah share kepada pembaca beberapa artikel contoh surat yang mungkin sedang anda butuhkan; contoh surat gugatan, surat permohonan beasiswa dan contoh surat resmi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim…
Assalamu’alaikum.. Wr. Wb.
Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, wassolaatu wassalaamu’alaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa’ashabihi ajma’in, robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi lisaani yafkohul kauli amma ba’du.
Al ustad ayah. ………………………………
Yang kami hormati bpk………………… sebagai camat/lurah………….
Yang kami hormati ketua takmir serta seluruh pengurus masjid………………
Yang kami hormati panitia peringatan maulid nabi muhammad saw
Serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia.
Puji syukur al-hamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt. Atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-nya pada kita seluruh hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk memperingati maulid nabi muhammad saw 1434 hijriyah. Dengan tanpa ada rintangan satu apapun( amin ).
Sholawat dan salam muda-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita nabi besar muhammad saw. Yang sudah tunjukkan kita jalur yang benar serta terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita saat ini ada pada jalur yang benar serta diridhoi.
.
Setelah itu di sini saya sebagai pembawa acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut :
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat-ayat suci al-qur’an
3. Pembacaan rawi/sholawat nabi
4. Sambutan-sambutan
5. Mau’idoh hasanah dan do’a
6. Penutup
Bapak/ibu, beberapa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.
Untuk mempercepat waktu, marilah acara kita mulai :
Acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka membaca basmalah ……. ( bismillahirohmanirohim )
Dilanjutkan dengan acara yang ke-2 pembacaan ayat-ayat suci al-qur’an. Pada yang bertugas kami persilahkan. !
Acara setelah itu pembacaan rawi/sholawat nabi. Pada yang bertugas kami persilahkan.. !
Dilanjutkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan,
Sambutan yang pertama dapat disampaikan oleh ketua panitia. Pada beliau ayah………. Kami persilahkan.
Sambutan yang ke-2 dapat disampaikan oleh bpk. Camat pada beliau bapak……………………………… kami persilahkan.
Acara yang kelima yakni acara yang kita kelak nantikan yakni mauhidoh hasanah yang dapat dilanjutkan dengan do’a.
Pada beliau ayah ………………………………. Kami persilahakan.
Demikian mauhidoh hasanah yang sudah disampaikan oleh ayah…….
Sedikit kami simpulkan : satu perihal yang sangat utama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. erta sebagai momentum untuk kembali kenang jasa-jasa beliau saat memperjuangkan umat muslim untuk menuju jalur kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan langkah menambah rasa taqwa kita pada Allah SWT.
Bapak/ibu, beberapa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.
Sebelum saat acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-ibu didalam acara pengajian ini. Serta jika saya saat membawakan acara ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. .
Marilah acara pada hari ini kita tutup membaca Hamdalah ….
Wabillahi taufiq wal hidayah…… Wassalamu’alaikun Wr. Wb.

Read more: http://www.contohnaskahdrama.com/2013/03/Contoh-Naskah-Teks-Sambutan-Sebagai-Pembawa-Acara-MC.html#ixzz2m5yDV2Ek

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Teks Wawancara Dengan Pendiri Komunitas D’ULAS (Daur Ulang Sampah)
Anton               : “Selamat siang, Pak.“
Pak Somat      : “Siang.“
Anton               : “Boleh mengganggu waktunya sedikit, Pak?“
Pak Somat      : “Oh, boleh… Ada apa? “
Anton               : “Kami dari tim Abs-Track ingin mewawancari bapak mengenai komunitas ini.“
Pak Somat      : “Baik, silahkan saja!“
Anton               : “Bagaimana bapak bisa terpikir untuk mendirikan komunitas ini?“
Pak Somat      : “Saya terpikir saaat melihat volume sampah di desa ini yang sangat banyak.“
Anton               : “Kapan komunitas ini berdiri, Pak?”
Pak Somat      : “Sejak tahun 2002.”
Anton               : “Apa yang menjadi kendala bapak saat mendirikan komunitas ini?”
Pak Somat      : “Kendalanya pada saat meyakinkan warga agar mau mengikuti komunitas ini.”
Anton               : “Bagaimana tanggapan warga saat pertama kali bapak mengajak mereka bergabung?”
Pak Somat      : “Ya.. Pertama kali mereka memang tidak percaya bahwa sampah dapat menjadi sumber pernghasilan yang lumayan. Walaupun seperti itu, saya terus berusaha agar dapat meyakinkan warga.”
Anton               : “Berapa volume sampah warga per harinya, Pak?”
Pak Somat      : “Kurang lebih 8 kwintal/hari.”
Anton               : “Bagaimana proses pengolahan sampah di komunitas ini, Pak?”
Pak Somat      : “Sampah rumah tangga dari warga dikumpulkan di tempat pemilahan, kemudian sampah tersebut dipilah antara sampah organin, non-organik, dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi (B3). Sampah-sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dengan menggunakan mesin yang ada di tempat khusus pengolahan pupuk. Dan sampah non-organik dapat diolah menjadi kerajinan tangan oleh ibu-ibu warga pedesaan di komunitas ini, kerajinannya dapat berupa tas, dompet, bingkai foto, dan lain-lain. Sedangkan untuk sampah B3, kami kirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terdekat.”
Anton               : “Berapa kg pupuk yang dapat dihasilkan dari sampah tersebut?”
Pak Somat      : “Sekitar 15kg dan dimasukkan ke dalam karung berukuran 1kg.”
Anton               : “Dan berapa harga pupuk per karungnya, Pak?”
Pak Somat      : “Harganya Rp50.000“
Anton               : “Kalau kerajinan tangannya?”
Pak Somat      : “Kalau kerajinan tangannya bisa menjadi Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000, mengingat banyak sekali pesanan tas dan dompet dari luar kota.”
Anton               : “Penghasilan dari pengolahan sampah ini digunakan untuk apa, Pak?”
Pak Somat      : “Ya… semua penghasilan dari komunitas ini ditabung dalam kas dan menjadi tabungan bersama. Ketika akhir bulan, tabungan tersebut dihitung kemudian 80% dibagikan kepada anggota dan 20% lagi untuk keperluan peralatan, bahan, dan mesin.”
Anton               : “Apa yang menjadi harapan bapak kedepan tentang komunitas ini?”
Pak Somat      : “Saya berharap agar pemerintah dapat membantu untuk kemajuan komunitas ini.”
Anton               : “Terima kasih atas waktunya, Pak.”
Pak Somat      : “Sama-sama.”
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Contoh Teks Wawancara – Bila pada pelajaran bahasa Inggris tentang contoh Text Report sudah dipublikasikan kepada Anda pada artikel sebelumnya, maka melalui artikel kali ini, blog Berita Terhangat akan mempublikasikan tentang pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai contoh teks wawancara.

Memang contoh teks wawancara ini tidaklah sepenuhnya hanya diperuntukkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi berbagai pelajaran jurnalisme yang dipelajari oleh para mahasiswa juga kerap menjadi mata pelajaran di kampus.

Contoh teks wawancara yang akan dipublikasikan disini cukup lengkap, dimana mulai dari contoh teks wawancara singkat, contoh teks wawancara dengan pedagang, contoh teks dengan guru, hingga contoh teks wawancara dengan berbagai narasumber akan turut dipublikasikan kepada Anda.

Contoh Teks Wawancara

Agar tidak berlama-lama berbasa-basi, maka secara lengkap berbagai contoh-contoh teks wawancara yang sudah dijanjikan kepada Anda, bisa dilihat secara lengkap melalui publikasinya berikut ini:

Contoh Teks Wawancara dengan Pedagang

Pewawancara: Selamat pagi pak! Bagaimana dagangan hari ini ?

Pedagang: Alhamdulillah lancar

Pewawancara: Darimana bapak terinspirasi untuk berdagang bakso?

Pedagang: Saya terinspirasi dari kakak saya yang berdagang bakso di Semarang.Disana saya di ajarkan cara membuat bakso yang enak.

Pewawancara: Sejak kapan Bapak berjualan bakso disini?

Pedagang: Sekitar 1990

Pewawancara: Bahan apa saja yang di gunakan untuk membuat bakso?

Pedagang: Bahannya sangat banyak,yang paling utama adalah daging dantepungnya kalau bumbunya itu masalah gampang.

Pewawancara: Siapa yang membantu bapak membuat bakso?

Pedagang: Istri saya yang membuat bumbunya sedangkan anak saya yangmembantu saya membuat bulatan bakso

Pewawancara: Berapa keuntungan dari berjualan bakso perharinya pak?

Pedagang: Ya,hanya cukup untuk makan sehari-hari sekitar Rp.60.000,00

Pewawancara: Apakah bapak nyamanberjualan bakso di daerah ini?

Pedagang: Saya sangat nyaman kareba orang-orang disini tidak usil.

Pewawancara: Terimakasih pak atas informasi dari bapak.Saya permisi pulang.

Pedagang: Ya, sama-sama.

Contoh Wawancara Bahasa Jawa

Kula: Sugeng ndalu Bu Tutik?

Bu Tutik: Sugeng ndalu mas Adit. Dengaren mrene, ana kaperluan napa?

Kula: Kula badhe mewawancarai ibu. Angsal mboten Bu?

Bu Tutik: Oh, ya mboten napa-napa.

Kula: Kula nyuwun pangapunten amargi sampun ndalu kula malahan nganggu. Panjenengan kagungan usaha ternak menapa lan kados pundi mulabukanipun ngingah ternak menika?

Bu Tutik: Wekdal menika kula usaha ternak ayam potong ( broiler ) saking yahun 1990 kalih atus ekor, sakmenika tigang doso gangsal ewu ekor. Mulabukanipun, kula niti priksa bilih kabetahan daging ayam warga masyarakat saben tahunipun saya mindhak, awit saking menika kula nggadahi krentek nyobi ternak ayam broiler saking sekedik, lan Alhamdulillah ngantos wekdal menika saget ngrembaka lan lumampah kanthi lancar.

Kula: Kangge ngawekani lan nyegah penyakitipun, kados pundi bab tedanipun lan obat-obatanipun?

Bu Tutik: “Pangopenipun dipun paringaken kandang piyambak, kandang menika kedah dipun resiki pendak dintenipun lan dipun semprot ngagem desinfektan supados kandang wau steril. Masalah pakan, kedah dipun titi priksa lan dipun paring nutrisi ingkang sae. Babagan oabt-obatan kedah rutin, obat saha tedanipun mundut saking poutry saha saking pabrik.

Kula: Pikantuk pembinaan saking pundi?

Bu Tutik: Pembinaan sampun mlampah kanthi sae, saking Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen, UPTD Peternakan Kecamatan Kedawung saha saking PPL.

Kula: Ngingah ternak menapa kemawon ingkang saget dipun pendet hasilipun?

Bu Tutik: Ingkang saget dipun pendet hasilipun  : dagingipun kagem peningkatan gizi keluarga, limbahipun (kotoran ayam) inggih saget kagem pupuk organik.

Kula: Pemsaranipun dateng pundi ? Lan hasil ternak menika sisa hasilipun kados pundi ?

Bu Tutik: Pemasaranipun kajaba dateng pasar ( masyarakat lokal Sragen ), ayam kala wau dipun puruki pembeli saking Surabaya, Solo, ugi daerah-daerah sekitar Kabupaten Sragen. Hasilipun Alhamdulillah saget nyekapi kebutuhan kaluarga.

Kula: Menapa wonten kendala ? Kados pundi ingkang ngawekani?

Bu Tutik: Biasanipun bilih mangsa ketiga kenging penyakit ngorok utawi pilek, kagem ngawekani dipun paring obat.

Kula: Menapa mupangatipun dateng kaluarga lan taggi tepalih?

Bu Tutik: Dateng kaluarga antawisipun saget ningkataken perekonomian keluarga. Dateng tetanggi para tetanggi saget sinau kados pundi caranipun ngingah utawi usaha ayam broiler, sak menika para tetanggi katah ingkang ngingah ayam broiler.

Kula: Rancangan menapa ingkang badhe dipun tindakaken supados ternak panjenengan saya majeng malih?

Bu Tutik: Nambah ternak ingkang sampun wonten, dipun tambah ngingah ayam petelur. Menapa malih menika sae lan permintaan samsoyo katah.

Kula: Matur suwun sanget nggih Bu amargi angsal mewawancarai Ibu.

Bu Tutik: O ya, menawa kagungan pernu mrene maneh ya Mas!

Kula: Inggih Bu.Sugeng  ndalu.

Contoh Teks Wawancara dengan Guru

Pewawancara: Sejak kapan Ibu mengajar BK di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Saya mengajar BK sejak tahun 1986.

Pewawancara: Menurut Ibu, bagaimana cara belajar yang efektif?

Guru: Cara belajar jika usaha yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh seimbang.

Pewawancara: Bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya?

Guru: Dengan membuat jadwal belajar yang baik.

Pewawancara: Menurut Ibu, apakah siswa – siswi SMA Negeri 1 Purwokerto sudah mencapai hasil yang maksimal dalam belajar?

Guru: Sebagian besar maksimal, tetapi ada juga yang belum maksimal. Rata – rata belum maksimal, masih perlu waktu untuk pengembangan diri.

Pewawancara : Apa upaya Ibu untuk memotivasi siswa – siswi di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Upaya saya lebih mangarah pada saat pembagian jurusan. Agar dapat memasuki program jurusan sesuai potensi dan keinginan.

Pewawancara: Sejauh mana upaya Ibu itu berhasil diterapkan?

Guru: Memberi penyadaran dan pembelajaran. Belajar bukan untuk kepentingan orang lain tetapi untuk diri sendiri.

Pewawancara : Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan selama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Anak – anak lebih kreatif dan mempunyai motivasi tinggi serta lebih berkembang dari segi pengembangan diri.

Pewawancara: Apakah ada hal – hal yang berkesan selama Ibu berada di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Ada, anak yang kalau sekolah bukan untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain.

Pewawancara: Hambatan – hambatan apa yang pernah Ibu alami selama mengajar di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Tidak ada hambatan yang berarti. Masih terjangkau dan bisa diatasi.

Pewawancara: Apa pesan Ibu untuk siswa – siswi SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Tetap mengembangkan prestasi akademik dan pribadi yang tanguh.

Contoh Teks Wawancara dengan Petani

Pewawancara: Mengapa Ibu gemar menekuni pekerjaan di bidang ini?

Petani Jamur: karena saya ingin menambah penghasilan yang cukup  dan karena ini saya dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain

Pewawancara: Sudah berapa lama ibu bekerja menjadi petani jamur?

Petani Jamur: saya bekerja menjadi petani sejak 5 bulan yang lalu

Pewawancara: Berapa modal awal ibu untuk memulai menjadi petani jamur?

Petani Jamur:  modal awal saya yaitu 3 juta untuk 1000 bibit dan tempat untuk mengembang biakkan jamur

Pewawancara: Berapa penghasilan ibu tiap bulan?

Petani Jamur: penghasilan saya tiap bulan biasanya lima ratus ribu itu sudah penghasilan bersih, tapi kadang-kadang penghasilan saya juga tidak menentu

Pewawancara: Siapa yang mempunyai ide awal untuk menjadi petani jamur?

Petani Jamur:  yang mempunyai ide ini yaitu saya sendiri

Pewawancara: Kesulitan apa sajakah yang pernah anda alami selama menjadi petani jamur?

Petani Jamur: kesulitan yang saya alami adalah saat awal pemasaran dan saat perawatan

Pewawancara: Apakah bapak sempat pernah mengalami kerugian ? Jika pernah berapa total seluruh kerugian bapak?

Petani Jamur:  alhamdulillah belum pernah.

Pewawancara: Apa saja hama yang telah menyerang hama ibu?

Petani Jamur:  biasanya hama yang menyerang jamur ini yaitu tikus, kutu tanaman, dan semut

Pewawancara: Apa saja manfaat jamur?

Petani Jamur: manfaat  kandungan protein tinggi, dapat diolah menjadi aneka masakan , dapat dijadikan sebagai pengganti daging untuk para vegetarian

Pewawancara: Bagaimanakah perkembang biakan jamur itu?

Petani Jamur: sejak bibit dimasukkan ke media, 2 bulan kemudian tunas muncul, 2 hari kemudian sudah dapat dipetik, dapat tumbuh lagi sampai dibibit di media habis

Pewawancara: Jenis jamur apa sajakah yang ibu kembang biak kan?

Petani Jamur: jamur yang saya kembangkan yaitu jamur tiram

Pewawancara: Lalu menurut anda bagaimanakah perkembangan jamur di Indonesia?

Petani Jamur: untuk saat ini banyak digemari masyarakat baik sebagai makanan maupun obat

Pewawancara: Dan apa yang anda harapkan dengan jamur yang anda kembangkan?

Petani Jamur:  harapan saya ya, semoga pekerjaan saya ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi keluarga saya dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Demikianlah beberapa contoh teks wawancara yang bisa kami publikasikan kepada Anda melalui postingan ini. Nantikan juga postingan-postingan terkait contoh teks wawancara dengan polisi, contoh teks wawancara bahasa Sunda, dan berbagai contoh-contoh wawancara lainnya pada tulisan mendatang.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Contoh Teks Wawancara – Bila pada pelajaran bahasa Inggris tentang contoh Text Report sudah dipublikasikan kepada Anda pada artikel sebelumnya, maka melalui artikel kali ini, blog Berita Terhangat akan mempublikasikan tentang pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai contoh teks wawancara.

Memang contoh teks wawancara ini tidaklah sepenuhnya hanya diperuntukkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi berbagai pelajaran jurnalisme yang dipelajari oleh para mahasiswa juga kerap menjadi mata pelajaran di kampus.

Contoh teks wawancara yang akan dipublikasikan disini cukup lengkap, dimana mulai dari contoh teks wawancara singkat, contoh teks wawancara dengan pedagang, contoh teks dengan guru, hingga contoh teks wawancara dengan berbagai narasumber akan turut dipublikasikan kepada Anda.

Contoh Teks Wawancara

Agar tidak berlama-lama berbasa-basi, maka secara lengkap berbagai contoh-contoh teks wawancara yang sudah dijanjikan kepada Anda, bisa dilihat secara lengkap melalui publikasinya berikut ini:

Contoh Teks Wawancara dengan Pedagang

Pewawancara: Selamat pagi pak! Bagaimana dagangan hari ini ?

Pedagang: Alhamdulillah lancar

Pewawancara: Darimana bapak terinspirasi untuk berdagang bakso?

Pedagang: Saya terinspirasi dari kakak saya yang berdagang bakso di Semarang.Disana saya di ajarkan cara membuat bakso yang enak.

Pewawancara: Sejak kapan Bapak berjualan bakso disini?

Pedagang: Sekitar 1990

Pewawancara: Bahan apa saja yang di gunakan untuk membuat bakso?

Pedagang: Bahannya sangat banyak,yang paling utama adalah daging dantepungnya kalau bumbunya itu masalah gampang.

Pewawancara: Siapa yang membantu bapak membuat bakso?

Pedagang: Istri saya yang membuat bumbunya sedangkan anak saya yangmembantu saya membuat bulatan bakso

Pewawancara: Berapa keuntungan dari berjualan bakso perharinya pak?

Pedagang: Ya,hanya cukup untuk makan sehari-hari sekitar Rp.60.000,00

Pewawancara: Apakah bapak nyamanberjualan bakso di daerah ini?

Pedagang: Saya sangat nyaman kareba orang-orang disini tidak usil.

Pewawancara: Terimakasih pak atas informasi dari bapak.Saya permisi pulang.

Pedagang: Ya, sama-sama.

Contoh Wawancara Bahasa Jawa

Kula: Sugeng ndalu Bu Tutik?

Bu Tutik: Sugeng ndalu mas Adit. Dengaren mrene, ana kaperluan napa?

Kula: Kula badhe mewawancarai ibu. Angsal mboten Bu?

Bu Tutik: Oh, ya mboten napa-napa.

Kula: Kula nyuwun pangapunten amargi sampun ndalu kula malahan nganggu. Panjenengan kagungan usaha ternak menapa lan kados pundi mulabukanipun ngingah ternak menika?

Bu Tutik: Wekdal menika kula usaha ternak ayam potong ( broiler ) saking yahun 1990 kalih atus ekor, sakmenika tigang doso gangsal ewu ekor. Mulabukanipun, kula niti priksa bilih kabetahan daging ayam warga masyarakat saben tahunipun saya mindhak, awit saking menika kula nggadahi krentek nyobi ternak ayam broiler saking sekedik, lan Alhamdulillah ngantos wekdal menika saget ngrembaka lan lumampah kanthi lancar.

Kula: Kangge ngawekani lan nyegah penyakitipun, kados pundi bab tedanipun lan obat-obatanipun?

Bu Tutik: “Pangopenipun dipun paringaken kandang piyambak, kandang menika kedah dipun resiki pendak dintenipun lan dipun semprot ngagem desinfektan supados kandang wau steril. Masalah pakan, kedah dipun titi priksa lan dipun paring nutrisi ingkang sae. Babagan oabt-obatan kedah rutin, obat saha tedanipun mundut saking poutry saha saking pabrik.

Kula: Pikantuk pembinaan saking pundi?

Bu Tutik: Pembinaan sampun mlampah kanthi sae, saking Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen, UPTD Peternakan Kecamatan Kedawung saha saking PPL.

Kula: Ngingah ternak menapa kemawon ingkang saget dipun pendet hasilipun?

Bu Tutik: Ingkang saget dipun pendet hasilipun  : dagingipun kagem peningkatan gizi keluarga, limbahipun (kotoran ayam) inggih saget kagem pupuk organik.

Kula: Pemsaranipun dateng pundi ? Lan hasil ternak menika sisa hasilipun kados pundi ?

Bu Tutik: Pemasaranipun kajaba dateng pasar ( masyarakat lokal Sragen ), ayam kala wau dipun puruki pembeli saking Surabaya, Solo, ugi daerah-daerah sekitar Kabupaten Sragen. Hasilipun Alhamdulillah saget nyekapi kebutuhan kaluarga.

Kula: Menapa wonten kendala ? Kados pundi ingkang ngawekani?

Bu Tutik: Biasanipun bilih mangsa ketiga kenging penyakit ngorok utawi pilek, kagem ngawekani dipun paring obat.

Kula: Menapa mupangatipun dateng kaluarga lan taggi tepalih?

Bu Tutik: Dateng kaluarga antawisipun saget ningkataken perekonomian keluarga. Dateng tetanggi para tetanggi saget sinau kados pundi caranipun ngingah utawi usaha ayam broiler, sak menika para tetanggi katah ingkang ngingah ayam broiler.

Kula: Rancangan menapa ingkang badhe dipun tindakaken supados ternak panjenengan saya majeng malih?

Bu Tutik: Nambah ternak ingkang sampun wonten, dipun tambah ngingah ayam petelur. Menapa malih menika sae lan permintaan samsoyo katah.

Kula: Matur suwun sanget nggih Bu amargi angsal mewawancarai Ibu.

Bu Tutik: O ya, menawa kagungan pernu mrene maneh ya Mas!

Kula: Inggih Bu.Sugeng  ndalu.

Contoh Teks Wawancara dengan Guru

Pewawancara: Sejak kapan Ibu mengajar BK di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Saya mengajar BK sejak tahun 1986.

Pewawancara: Menurut Ibu, bagaimana cara belajar yang efektif?

Guru: Cara belajar jika usaha yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh seimbang.

Pewawancara: Bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya?

Guru: Dengan membuat jadwal belajar yang baik.

Pewawancara: Menurut Ibu, apakah siswa – siswi SMA Negeri 1 Purwokerto sudah mencapai hasil yang maksimal dalam belajar?

Guru: Sebagian besar maksimal, tetapi ada juga yang belum maksimal. Rata – rata belum maksimal, masih perlu waktu untuk pengembangan diri.

Pewawancara : Apa upaya Ibu untuk memotivasi siswa – siswi di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Upaya saya lebih mangarah pada saat pembagian jurusan. Agar dapat memasuki program jurusan sesuai potensi dan keinginan.

Pewawancara: Sejauh mana upaya Ibu itu berhasil diterapkan?

Guru: Memberi penyadaran dan pembelajaran. Belajar bukan untuk kepentingan orang lain tetapi untuk diri sendiri.

Pewawancara : Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan selama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Anak – anak lebih kreatif dan mempunyai motivasi tinggi serta lebih berkembang dari segi pengembangan diri.

Pewawancara: Apakah ada hal – hal yang berkesan selama Ibu berada di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Ada, anak yang kalau sekolah bukan untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain.

Pewawancara: Hambatan – hambatan apa yang pernah Ibu alami selama mengajar di SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Tidak ada hambatan yang berarti. Masih terjangkau dan bisa diatasi.

Pewawancara: Apa pesan Ibu untuk siswa – siswi SMA Negeri 1 Purwokerto?

Guru: Tetap mengembangkan prestasi akademik dan pribadi yang tanguh.

Contoh Teks Wawancara dengan Petani

Pewawancara: Mengapa Ibu gemar menekuni pekerjaan di bidang ini?

Petani Jamur: karena saya ingin menambah penghasilan yang cukup  dan karena ini saya dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain

Pewawancara: Sudah berapa lama ibu bekerja menjadi petani jamur?

Petani Jamur: saya bekerja menjadi petani sejak 5 bulan yang lalu

Pewawancara: Berapa modal awal ibu untuk memulai menjadi petani jamur?

Petani Jamur:  modal awal saya yaitu 3 juta untuk 1000 bibit dan tempat untuk mengembang biakkan jamur

Pewawancara: Berapa penghasilan ibu tiap bulan?

Petani Jamur: penghasilan saya tiap bulan biasanya lima ratus ribu itu sudah penghasilan bersih, tapi kadang-kadang penghasilan saya juga tidak menentu

Pewawancara: Siapa yang mempunyai ide awal untuk menjadi petani jamur?

Petani Jamur:  yang mempunyai ide ini yaitu saya sendiri

Pewawancara: Kesulitan apa sajakah yang pernah anda alami selama menjadi petani jamur?

Petani Jamur: kesulitan yang saya alami adalah saat awal pemasaran dan saat perawatan

Pewawancara: Apakah bapak sempat pernah mengalami kerugian ? Jika pernah berapa total seluruh kerugian bapak?

Petani Jamur:  alhamdulillah belum pernah.

Pewawancara: Apa saja hama yang telah menyerang hama ibu?

Petani Jamur:  biasanya hama yang menyerang jamur ini yaitu tikus, kutu tanaman, dan semut

Pewawancara: Apa saja manfaat jamur?

Petani Jamur: manfaat  kandungan protein tinggi, dapat diolah menjadi aneka masakan , dapat dijadikan sebagai pengganti daging untuk para vegetarian

Pewawancara: Bagaimanakah perkembang biakan jamur itu?

Petani Jamur: sejak bibit dimasukkan ke media, 2 bulan kemudian tunas muncul, 2 hari kemudian sudah dapat dipetik, dapat tumbuh lagi sampai dibibit di media habis

Pewawancara: Jenis jamur apa sajakah yang ibu kembang biak kan?

Petani Jamur: jamur yang saya kembangkan yaitu jamur tiram

Pewawancara: Lalu menurut anda bagaimanakah perkembangan jamur di Indonesia?

Petani Jamur: untuk saat ini banyak digemari masyarakat baik sebagai makanan maupun obat

Pewawancara: Dan apa yang anda harapkan dengan jamur yang anda kembangkan?

Petani Jamur:  harapan saya ya, semoga pekerjaan saya ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi keluarga saya dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Demikianlah beberapa contoh teks wawancara yang bisa kami publikasikan kepada Anda melalui postingan ini. Nantikan juga postingan-postingan terkait contoh teks wawancara dengan polisi, contoh teks wawancara bahasa Sunda, dan berbagai contoh-contoh wawancara lainnya pada tulisan mendatang.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Teks Wawancara dengan pedagang

Berikut ini adalah contoh teks wawancara singkat yang dilakukan  seorang pemuda bernama Riski dengan seorang pedagang bakso bernama Bapak Sutris silahkan disimakRiski :Selamat pagi pak

Bapak Sutris :selamat pagi
Riski :Bagaimana dagangan hari ini ?
Bapak Sutris :Alhamdulillah lancar
Riski :Darimana bapak terinspirasi untuk berdagang bakso?
Bapak Sutris :saya terinspirasi dari kakak saya yang berdagang bakso di Semarang.Disana saya di ajarkn
cara membuat bakso yang enak.
Riski :Sejak kapan Bapak berjualan bakso disini?
Bapak Sutris :sekitar 1989
Riski :Bahan apa saja yang di gunakan untuk membuat bakso?
Bapak sutris :Bahannya sangat banyak,yang paling utama adalah daging dantepungnya kalau bumbunya itu masalah gampang.
Riski :Siapa yang membantu bapak membuat bakso?
Bapak Sutris :Istri saya yang membuat bumbunya sedangkan anak saya yangmembantu saya membuat bulatan bakso
.
Riski :Berapa keuntungan dari berjualan bakso perharinya pak?
Bapak Sutris :Ya,hanya cukup untuk makan sehari-hari sekitar Rp.60.000,00
Riski :apakah bapak nyamanberjualan bakso di daerah ini?
Bapak Sutris :Saya sangat nyaman kareba orang-orang disini tidak usil.
Riski:Terimakasih pak atas informasi dari bapak.Saya permisi pulang.
Bapak Sutris:Ya, sama-sama.
Demikian teks wawancara dengan pedagang bakso semoga bisa jadi contoh untuk kamu yang lagi bikin tugas membuat teks wawancara
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Berikut ini adalah Naskah Drama Remaja Karma, Diadaptasi dari Legenda Batu Menangis.
Sinopsis Naskah Drama Remaja Karma.
Ada sebuah keluarga sederhana yang tinggal di suatu desa . keluarga tersebut terdiri dari seorang Ibu dan dua orang anaknya yaitu Joko dan Anik . Meskipun hidup dalam keluarga yang sangat sederhana, Joko tingkah laku Joko setiap harinya seperti orang kaya . Tak jarang terjadi pertengkaran dirumah tersebut hanya gara -gara lauk pada saat makan. Namun Ibu Joko dan Anik (kakak Joko) selalu bersabar menghadapi tingkah laku Joko, hal itu dikarenakan Joko merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tersebut, apalagi setiap kali beradu mulut Joko selalu mengancam akan pergi dari rumah apabila keinginannya tidak dituruti oleh Ibunya .
Joko mempunyai seorang pacar anak orang kaya yaitu anak juragan sapi dari desa sebelah. Hal tersebut diceritakan Joko terhadap Ibunya . Betapa terkejutnya sang Ibu pada saat Ibunya mendengar dari Joko bahwa dia telah berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah anak orang kaya untuk mendapatkan gadis tersebut . Dan yang lebih menyakitkan lagi Joko menyuruh sang Ibu untuk memanggil Joko tuan pada saat  Joko bersama dengan sang kekasih, namun sang Ibu masih dapat bersabar .
Suatu hari pacar Joko meminta Joko untuk melamarnya dan Jokopun menyanggupinya dengan segala syarat yang diajukan oleh sang pacar yaitu Joko harus menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada calon mertuanya . kejadian ini membuat Joko bingung dan kembali Joko mendesak Tbunya untuk menyediakan uang tersebut dalam waktu dua hari. Dan Joko tidak mau tahu bagaimana caranya sampai-sampai Joko menyuruh Ibunya Untuk menjual tanah warisan dari bapaknya . dan lagi-lagi sang Ibu tidak kuasa untuk menolak karena Joko mengancam akan pergi dari rumah apabila keinginannya tidak segera di penuhi .
Dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, Jokopun melamar pacarnya dengan memenuhi syarat yang telah diajukan. Pada saat melamar Joko membawa sang Ibu yang telah disuruh untuk mengaku sebagai pembantunya . dan pada saat pelamaran tersebut sang calon mertua Joko bertanya kepada Joko tentang orang tua Joko dan Joko menjawab bahwa orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia pada saat Joko masih kecil. Calon mertuanya bertanya kembali tentang Ibu Joko, Joko pun kebingungan untuk menjawab, dan setelah ditanya beberapa kali oleh calon mertuamya maka Jokopun menjawab bawwa Ibunya telah meninggal dunia . seketika itupun Ibu Joko tidak dapat menahan kesabaran lagi dan secara tidak sengaja mengutuk Joko menjadi patung .
Cuplikan Dialog Naskah Drama Remaja Karma

JOKO 
Sarapannya apa, Mbok ?

MBOK
ya seperti biasanya toh Jok, tahu sama tempe .

JOKO (dengan suara keras) 
Apa tahu clan tempe lagi kata Mbok ? Aku kan bosan mbok, tiap hari makan tempe dan tahu . Pokoknya aku nggak mau.

ANIK
Sudahlah Jok diakan saja . Yang kita punya kan cuma ini .

JOKO
Mungkin Mbak bisa makan seperti ini setiap hari, tapi aku nggak bisa Mbak.

MBOK 
Kamu ini mbokya ngerti toh , Mbok ini kerjanya apa ? Mbokkan Cuma buruh tani . Kamu juga tahu sendiri kalau beberapa hari ini sawahnya kebanjiran.

JOKO 
Mbokkan bisa cari kerja yang lain, nyuci baju orang kek, jadi buruh pabrik kek, atau yang lainnya .

MBOK  
Kamu iti gimana toh Jok, memang cari kerja itu gampang

DMCA Protection on: http://www.lokerseni.web.id/2011/04/naskah-drana-remaja-karma-legenda-batu.html#ixzz2m60XmPco

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Siapa yang ga tau tentang legenda Sangkuriang, khususnya bagi masyarakan pasundan atau masyarakat Jawa Barat Legenda Sangkuriang ini sangat mengakar, Sangkuriang adalah Legenda yang berasal dari tatar Sunda, yang bercerita tentang terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang dan Gunung Bukit Tunggal.
Legenda sangkuriang awalnya merupakan tradisi lisan, Rujukan tertulis Legenda Sangkuriang sendiri ada pada Bujangga Manik yang ditul pada daun palem yang berasal dari akhir abad ke 15.

Sinopsis Naskah Drama Sangkuriang (Legenda Tangkuban Perahu)

Alkisah, di daerah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Ia sangat gemar berburu binatang di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sungging membuang air kecil (pipis) pada daun caring (keladi hutan). Saat ia meninggalkan tempatnya buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayungyang datang meminum air seninya yang tergenang di daun keladi itu. Rupanya air seni Prabu Sungging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayungyang hamil.

Beberapa bulan kemudian, Wayungyang pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Setelah membersihkan tubuh bayi itu dengan menjilatnya, Wayungyang meletakkannya di atas batu besar di balik semak-semak, dengan harapan ayahnya (Prabu Sungging) akan menemukannya. Ternyata harapan Wayungyang tercapai. Tak berapa lama setelah ia meninggalkan bayi itu, Prabu Sungging lewat di tempat itu dan mendengar ada suara tangisan bayi dari arah semak-semak. Dengan hati-hati, Prabu Sungging berjalan perlahan-lahan mendekati sumber suara itu dan mendapati seorang bayi perempuan mungil dan berparas cantik tergeletak di atas sebuah batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istana.

Cuplikan Dialog Naskah Drama Sangkuriang 

Ratu Mbiling  : wau ternyata bayinya sangat lucu dan  cantik okelah bunda setuju dengan ide ayah tadi kalo begitu kita kasih nama siapa ya yah ???
Prabu Sungging : bagai mana kalau kita kasi nama kolaborasi nama kita berdua ajah bund ?
Ratu Mbiling   :  gimana yah ?
Prabu Sungging : Sungging vs mbiling gimana kalo sumbi aja ??
Ratu Mbiling    : ehmmm bagust juga tapi kayaknyta perlu ditambahi !!! gimana kalau namanya “  DAYANG SUMBI “
Prabu Sungging : Baik baik ayah setuju …………………… okelah kalo begitu . baiklah akan aku numumkan kepada seluruh rakyat kerajaan bahwa kita telah m,emiliki putri  mahkota

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cuplikan Dialog Nasakah Drama Remaja Anak Rantau Karya Dian Tri Lestari

MAK LONG 
Ape hal yang kau kerjekan di sana tu, Amar ?
AMAR 
Banyak, Mak Long. Peradaban mereka, ilmu-ilmu mereka, yang akhirnya bisa membuat Amar sampai seperti ini.
KAMELIA 
Bukankah cantik Eropa itu, Bang ?
AMAR 
Cantik…luar biasa cantik.
MAK LONG
Tapi…seperti kata pepatah, meski dihujani emas di negeri orang, tak kan sama negeri sendiri…
AMAR
Di sana, Amar rindu semuanya yang ada di sini. Tapi…ketika di sini, Amar pun rindu di sana, Mak Long. Setiap tempat dibuat dengan gaya modern dan unik. Semua orang yang Amar kenal, pintar-pintar.

MAK LONG 
Bagaimana budi bahasamu di sana, Amar. Tetap kah kau jaga adat pekerti orang Melayu? Tak banyak anak rantau yang berhasil seperti kau, Amar. Bersyukurlah kau…
AMAR 
Iye, Mak Long…
SALIM S.
Ade kau jumpe Marylin Monroo, Amar ?
PAK NGAH
iye, Amar…dah jumpe jodoh kau di sana? Kite nih tak sabar nak sambut menantu pertame di rumah ini.
AMAR
Ndak, Pak Ngah…Amar lebih suka wanita lokal…

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cuplikan Dialog Nasakah Drama Remaja Anak Rantau Karya Dian Tri Lestari

MAK LONG 
Ape hal yang kau kerjekan di sana tu, Amar ?
AMAR 
Banyak, Mak Long. Peradaban mereka, ilmu-ilmu mereka, yang akhirnya bisa membuat Amar sampai seperti ini.
KAMELIA 
Bukankah cantik Eropa itu, Bang ?
AMAR 
Cantik…luar biasa cantik.
MAK LONG
Tapi…seperti kata pepatah, meski dihujani emas di negeri orang, tak kan sama negeri sendiri…
AMAR
Di sana, Amar rindu semuanya yang ada di sini. Tapi…ketika di sini, Amar pun rindu di sana, Mak Long. Setiap tempat dibuat dengan gaya modern dan unik. Semua orang yang Amar kenal, pintar-pintar.

MAK LONG 
Bagaimana budi bahasamu di sana, Amar. Tetap kah kau jaga adat pekerti orang Melayu? Tak banyak anak rantau yang berhasil seperti kau, Amar. Bersyukurlah kau…
AMAR 
Iye, Mak Long…
SALIM S.
Ade kau jumpe Marylin Monroo, Amar ?
PAK NGAH
iye, Amar…dah jumpe jodoh kau di sana? Kite nih tak sabar nak sambut menantu pertame di rumah ini.
AMAR
Ndak, Pak Ngah…Amar lebih suka wanita lokal…

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s